Đạo luật Nước uống an toàn SDWA

Đạo luật Nước uống an toàn Mỹ tên tiếng anh đầy đủ là The Safe Drinking Water Act (SDWA).

Chính phủ Mỹ làm gì để bảo vệ nước uống của bạn? Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Nước uống An toàn (SDWA) vào năm 1974 để bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách điều chỉnh việc cung cấp nước uống công cộng của quốc gia và bảo vệ các nguồn nước uống.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) và các đối tác tiểu bang của nó quản lý SDWA. Luật đã được sửa đổi vào năm 1986 và 1996 và yêu cầu nhiều hành động để bảo vệ nước uống và các nguồn nước uống: sông, hồ, hồ chứa, suối và giếng nước ngầm.

Ban đầu, SDWA chủ yếu tập trung vào điều trị như một phương tiện cung cấp nước uống an toàn tại vòi. Các sửa đổi bổ sung năm 1996 đã tăng cường đáng kể luật hiện hành bằng cách công nhận việc bảo vệ nguồn nước, đào tạo người vận hành, tài trợ cho việc cải tiến hệ thống nước và thông tin công khai là các thành phần quan trọng của nước uống an toàn. Cách tiếp cận này đảm bảo chất lượng của nước uống bằng cách bảo vệ nó từ nguồn đến vòi.

Điểm nổi bật của Đạo luật Nước uống An toàn (SDWA):

  • Ủy quyền cho EPA thiết lập các tiêu chuẩn sức khỏe có thể thực thi đối với các chất gây ô nhiễm trong nước uống.
  • Yêu cầu thông báo công khai về các vi phạm hệ thống nước và báo cáo niềm tin của người tiêu dùng hàng năm cho khách hàng về các chất gây ô nhiễm được tìm thấy trong nước uống của họ.Thiết lập quan hệ đối tác liên bang-tiểu bang để thực thi quy định.
  • Bao gồm các điều khoản được thiết kế đặc biệt để bảo vệ các nguồn nước uống dưới đất.
  • Yêu cầu khử trùng các nguồn cung cấp nước mặt, ngoại trừ những nguồn nguyên sinh, được bảo vệ.
  • Thành lập quỹ cho vay quay vòng hàng tỷ đô la của nhà nước để nâng cấp hệ thống nước.
  • Yêu cầu đánh giá mức độ dễ bị ô nhiễm của tất cả các nguồn nước uống

SDWA áp dụng cho mọi hệ thống nước công cộng ở Hoa Kỳ. Hiện có hơn 160.000 hệ thống nước công cộng cung cấp nước cho hầu hết tất cả người dân Mỹ vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Trong những năm qua, nhiều luật khác đã thay đổi các phần của Đạo luật Nước sạch.

Chia sẻ bài đăng này

Hotline: 0989.204.876