Đơn vị đo Gallon

Gallon hay galông là một đơn vị đo thể tích. Hiện có ba định nghĩa đang được sử dụng cho đơn vị này:

Gallon chất lỏng của Mỹ được định nghĩa chính thức là 231 in³, và bằng 3,785411784 lít (chính xác) hoặc khoảng 0,13368 ft³. Đây là định nghĩa phổ thông nhất về một gallon. Một ounce (chất lỏng) được định nghĩa bằng 1/128 gallon Mỹ.

Đơn vị đo Gallon

 

Chia sẻ bài đăng này

Hotline: 0989.204.876