Đơn vị đo Pound (LB)

Pound hay cân Anh (viết tắt: lb, lbm, lbm, ℔) là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Có nhiều định nghĩa khác nhau về khối lượng của đơn vị pound. Hiện nay giá trị được quốc tế công nhận chính xác là: 1 pound = 0,45359237 kg1 pound = 453,6 gram.

Đổi Pound sang kg
Đổi Pound sang kg

Pound được bắt nguồn từ đơn vị libra của La Mã (vì vậy nên nó được viết tắt là lb), từ pound là do người Đức phỏng theo tiếng Latin libra pondo “một khối lượng pound”.

Pound trong hệ metric đôi khi được dùng tại một số nước châu Âu với giá trị bằng 1/2 kg

Tìm hiểu thêm đơn vị đo Gallon tại đây
Chia sẻ bài đăng này

Hotline: 0989.204.876