Danh sách các chất gây ô nhiễm có trong nước

Danh sách chất ô nhiễm trong nước

Dưới đây danh sách những chất gây ô nhiễm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến nguồn nước mà bạn sử dụng, bắt nguồn  từ hồ, sông, nước ngầm hoặc nước máy. Danh sách chất ô nhiễm trong nước được liệt kê theo bảng chứ cái tiếng anh

Chất gây ô nhiễm trong nước đến từ đâu?

A

 • Acenaphthene | Acenaphthene và nước uống
 • Acetaminophen | Acetaminophen trong nước uống
 • Acetochlor | Acetochlor và nước uống
 • Acrylamide | Acrylamide và nước uống
 • Alachlor | Alachlor và nước uống
 • AHTN (Tonalide) 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline | AHTN trong nước uống
 • Axit aminomethylphosphonic (AMPA) | AMPA trong nước uống
 • Anatoxin-a | Anatoxin-a và Nước uống
 • Thạch tín | Asen trong nước uống

B

 • Vi khuẩn – Bacteria
 • Pseudomonas
 • Bentazon | Bentazon và nước uống
 • Benzo [a] pyrene | Benzo [a] pyrene và nước uống
 • Bisphenol A | Bisphenol A (BPA) trong nước uống
 • Tảo lam xanh và Microcystin (Vi khuẩn lam)
 • Boron | Bảng hướng dẫn về nước dựa trên sức khỏe con người: Boron
 • Butyl benzyl phthalate | Phthalates và nước uống

C

 • Cadmium | Cadmium và nước uống
 • Carbamazepine | Carbamazepine trong nước uống
 • Chlorpyrifos và Chlorpyrifos Oxon | Chlorpyrifos và Nước uống
 • Cloroform | Chloroform và Nước uống
 • Clothianidin | Clothianidin và nước uống
 • Vi khuẩn Coliform |
 • Đồng | Đồng trong nước uống
 • Cryptosporidium | Cryptosporidium
 • Cyanazine | Cyanazine trong nước uống

D

 • DEET (N, N-Diethyl-meta-toluamide) | DEET trong nước uống
 • Desvenlafaxine | Venlafaxine và Desvenlafaxine và Nước uống
 • cis -1,2-Dichloroethene | Cis-1,2-dichloroethene và nước uống
 • Dichlorofluoromethane (DCFM) | Dichlorofluoromethane và nước uống
 • Axit 2,4-dilorophenoxyacetic (2,4-D) | 2,4-D và Nước uống
 • Dieldrin | Dieldrin và nước uống
 • Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | Phthalates và nước uống
 • Dimethenamid và Dimethenamid-p | Dimethenamid và nước uống
 • Dimethenamid ESA và Dimethenamid OXA | Dimethenamid và nước uống
 • Dinoseb | Dinoseb và nước uống
 • 1,4-Dioxan | 1,4-Dioxan trong nước uống
 • Sản phẩm phụ khử trùng (DBP)

E

 • 17α-Ethinylestradiol | 17α-Ethinylestradiol và Mestranol và Nước uống
 • S-Ethyl-N, N-dipropylthiocacbamat (EPTC) | S-Ethyl-N, N-dipropylthiocarbamate (EPTC) và Nước uống

F

 • Flo | Flo và Nước uốnh
 • Florua | Nước uống Fluoridation

G

 • Giardiasis | Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh Giardiasis

H

 • Axit Haloacetic (HAA)
 • Khí Hydro Sunfua

I

 • Hóa chất vô cơ | Tiêu chuẩn Đạo luật Nước uống An toàn
 • Sắt | Sắt trong nước giếng
 • Vi khuẩn sắt | Vi khuẩn sắt trong nước giếng
 • Isobutanol | Isobutanol và nước uống

L

M

 • Mangan | Mangan trong nước uống
 • Thủy ngân
 • Mestranol | 17α-Ethinylestradiol và Mestranol và Nước uống
 • Mêtan | Khí mê-tan trong nước giếng
 • Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) | Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) và Nước uống
 • 2-metylnaphtalen | 2-Methylnaphthalene và nước uống
 • Metribuzin DA, DK và DADK | Metribuzin phân hủy trong nước uống
 • Chất gây ô nhiễm vi sinh |
 • Microcystin | Microcystin-LR trong nước uống (PDF)
 • MTBE | Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) và Nước uống

N

O

 • Octylphenol | Octylphenol và nước uống

P

 • Pentachlorophenol (PCP) | Pentachlorophenol và nước uống
 • PCE (Tetrachloroethylene)
 • Perfluorochemicals
 • Thuốc trừ sâu
 • Phthalates | Phthalates và nước uống
 • Propyl Paraben | Propyl Paraben trong nước uống
 • Pseudomonas
 • Pyraclostrobin | Pyraclostrobin trong nước uống
 • Pyrene | Pyrene và Nước uống

R

 • Chất gây ô nhiễm phóng xạ
 • Radium / Hạt nhân phóng xạ | Hạt nhân phóng xạ (Radium) trong nước uống

S

 • Skatol
 • SOCs
 • Sunfat
 • Thuốc kháng sinh Sulfonamide
 • Vi khuẩn lưu huỳnh

T

 • Tetrachloroethylene (PCE)
 • Thiamethoxam
 • Tonalide
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • Trichloroethylene (TCE)
 • 1,2,3-Trichloropropan
 • Triclocarban
 • Triclosan
 • Trihalomethanes (THMs)
 • Tris (2-chloroethyl) Phosphat (TCEP)
 • Tris (1,3-dichloroisopropyl) Phosphat (TDCPP)

V

 • Venlafaxine
 • Vinyl Clorua
 • VOCs: Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

Để tìm hiểu thêm về chất gây ô nhiễm trong nước cũng như kiểm tra nguồn nước nhà bạn hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí hotline: 0989.204.876

Nguồn health.state.mn.us/

Chia sẻ bài đăng này

Hotline: 0989.204.876