Bộ Làm Mềm Nước SMART SOFTENER

Giá thường Giá bán thấp nhất
SKU
SMSO

Làm mềm nước, loại bỏ màu, mùi, hóa chất tồn dư và các chất rắn có kích thước lớn > 5Mc, (nhỏ hơn 1 tế bào hồng cầu)

Bộ làm mềm nước Smart Softener – Nhập khẩu chính hãng Mỹ

Bộ lọc Quantum và Đèn UV
Whole House Ultra Filter
Bộ lọc Ultrafilter
Bộ làm mềm Smart Penguin
Bộ làm mềm Penguin Water Softener

Hình ảnh lắp đặt thực tế bộ làm mềm nước smart softener

Brochure Penguin 5-6HO Brochure Penguin Modules Brochure Penguin 5-6 PW-WS-Hybrid

Hotline: 0989.204.876