Bộ Lọc Nước 2 Tầng HYBRID PENGUIN

Giá thường Giá bán thấp nhất
SKU
HYPE

Đèn UV và bộ lọc công nghệ Quantum Disinfection giúp loại bỏ vi sinh và các bào tử gây hại trong nước bước chặn và bảo vệ an toàn cho nguồn nước trong gia đình bạn...

Bộ lọc nước 2 tầng Hybrid Penguin với 3 thành phần chính

Đèn uv trong bộ lọc nước 2 tầng Hybrid Penguin
Tế bào hồng cầu

Kích thước một tế bào hồng cầu

Bộ lọc ultrafilter
Bọ lọc Hybrid Penguin
Bộ lọc Penguin Hybrid Water Softener

Hình ảnh lắp đặt thực tế Bộ lọc nước 2 tầng Hybrid Penguin

Brochure Penguin 5-6HO Brochure Penguin Modules Brochure Penguin 5-6 UV Disinfection Systems PW-WS-Hybrid

Hotline: 0989.204.876